∞ Evighet kopiere

Du kan kopiere Evighet ved å trykke på kopieringsknappen nedenfor. Det kalles også ofte uendelighetstegnet. ∞-tegnet symboliserer potensiell uendelighet, spesielt i matematikk. Uendelighet er til syvende og sist det motsatte av endelighet. Det brukes ofte i intervallnotasjon for å betegne et intervall uten øvre grense. Her er et lite eksempel: [-5;+∞) Det handler om alle tall fra -5 (inklusive) til +uendelig.
Videre brukes uendeligstegnet i differensialregning for å indikere en grense. For eksempel, ligningen y=x² (høye to sifre) for x har en tendens til uendelig også y mot uendelig, siden for eksempel for x=100000, y=10000000000.
Men nå vekk fra matematikken. Uendelighetssymbolet står også for en ond sirkel eller et paradoks, og i tarotkort betyr det også «helhet». Uendeligstegnet kan også brukes til å si for eksempel: «∞ beste venner.» «Veien er ∞lang.»

Kopiere & Lime inn

Kopiere:
Unicode: U+221E
Hex NCRs: ∞
Vurder ∞ Evighet kopiere

Flere emojier: