∞ Sonsuzluk kopyala

Sonsuzluk aşağıdaki kopyala düğmesine basarak kopyalayabilirsiniz. Aynı zamanda bir sonsuzluk işareti olarak da adlandırılır. İşaret simgesi, özellikle matematiğin potansiyel sonsuzluğunu sembolize eder. Sonsuzluk, nihayetinde, üstünlüğün zıttıdır. Sık sık, artan sınırlamalar olmadan bir aralığı belirtmek için aralık notasyonunda kullanılır. .
İşte küçük bir örnek:
[-5;+∞)
Hepsi -5 (dahil) ile + sonsuz arasında sayılardır.

Ek olarak, sonsuzluk işareti diferansiyel hesaplamada bir sınır belirtmek için kullanılır. Örneğin, x’e karşı sonsuzluk için, y = x² (iki yüksek işaret) denklemi aynı zamanda ve sonsuza karşıdır, çünkü, x = 100000 için, y = 10000000000.

Ama şimdi, matematikten uzak. Sonsuz sembol aynı zamanda kısır bir daireyi veya bir paradoksu temsil eder, tarot kartlarında “bütünlük” anlamını da taşır. Sınırsız işaret, örneğin:
“∞ En iyi arkadaşlar”
“Yol ∞”

Kopyala & Yapıştır

Kopyala:
Unicode: U+221E
Hex NCRs: ∞
Değerlendir ∞ Sonsuzluk kopyala

Daha emojis: