∞ Nieskończoność do skopiowania

Możesz skopiować Nieskończoność, naciskając przycisk kopiowania poniżej. Jest również często nazywany znakiem nieskończoności. Znak ∞ symbolizuje potencjalną nieskończoność, zwłaszcza w matematyce. Nieskończoność jest ostatecznie przeciwieństwem skończoności. Jest często używany w notacji interwałowej do oznaczenia interwału bez górnej granicy. Oto mały przykład: [-5;+∞) Chodzi o wszystkie liczby od -5 (włącznie) do +nieskończoności.
Ponadto znak nieskończoności jest używany w rachunku różniczkowym do wskazania granicy. Na przykład równanie y=x² (wysokie dwie cyfry) dla x dąży do nieskończoności jest również y w kierunku nieskończoności, ponieważ na przykład dla x=100000, y=10000000000.
Ale teraz z dala od matematyki. Symbol nieskończoności oznacza również błędne koło lub paradoks, aw kartach tarota oznacza również »całość«. Znak nieskończoności może być również używany do powiedzenia na przykład „∞ najlepsi przyjaciele”.

Kopiuj & Wklej

Kopiuj:
Unicode: U+221E
Hex NCRs: ∞
Oceń ∞ Nieskończoność do skopiowania

Więcej emoji: