@ Vid tecken kopiera

Du kan kopiera Vid tecken genom att trycka på kopieringsknappen nedan. Denna karaktär kallas också ofta för e-posttecken. I vardagsspråket kallas vid-tecknet också för apsvans, apöra, apgunga och spindelapa på grund av dess utseende. @-tecknet kan ha kommit från den franska bokstaven à. Accenten skrevs sedan längre och längre och snart befann sig hela det lilla latinska a-et i en nästan sluten cirkel. @-tecknet används som ett tecken för internet. Till exempel på ett internetcafé, som kan vara märkt med @ -Café.
Naturligtvis är den vanligaste användningen av at-tecknet i e-postmeddelanden. Där placeras @ mellan användarnamnen och mellan domänen. Detta kan då se ut så här, till exempel: [email protected]
Men med vilken tangentkombination får jag ett tecken? Om du har bråttom eller inte har något tangentbord alls, kan du helt enkelt kopiera at-skylten nedan med kopieringsknappen och klistra in den var som helst. På tangentbordet måste du trycka på tangentkombinationen ”Alt Gr” + ”q”. Det är viktigt att du håller ned Alt Gr (till höger om mellanslagstangenten) och sedan trycker på ”q”-tangenten.

Kopiera & Klistra

Kopiera:
Unicode: U+0040
Hex NCRs: @
Betygsätt @ Vid tecken kopiera

Fler emojis: