© Copyright tecken kopiera

Du kan kopiera Copyright tecken genom att trycka på kopieringsknappen nedan. Det är också känt som Licensierad, Med Alla rättigheter eller Under Copyright. Tecknet representerar ett böjt latinskt C. Upphovsrättsmärket används i upphovsrättslagen för att indikera befintligt skydd. Märket tjänar alltså till att skydda en konstnärs, utvecklare etc.s verk, program etc. Du ser ofta ©-skylten nuförtiden på appar, webbplatser och bilder, som naturligtvis är upphovsrättsskyddade eftersom innehållet på den tillhör personen som skapat det. Upphovsrättsmärket förväxlas ofta med det registrerade varumärket ® och varumärket ™. Tyvärr finns det ingen enkel tangentkombination för copyright-symbolen. Men du kan bara kopiera tecknet nedan och sedan klistra in det någonstans igen.
Obs: Emojimore.com är inte en juridisk rådgivare och är inte avsedd att ge råd om individuella juridiska problem. Om du har ytterligare frågor om detta ämne, kontakta en lämplig advokat.

Kopiera & Klistra

Kopiera:
Unicode: U+00A9
Hex NCRs: ©
Betygsätt © Copyright tecken kopiera

Fler emojis: