μ Grekisk liten bokstav mu kopiera

Du kan kopiera Grekisk liten bokstav mu genom att trycka på kopieringsknappen nedan. Denna karaktär föreställer den antika grekiska bokstaven My. Detta är de 12 bokstäverna i det grekiska alfabetet. Enligt det milesiska systemet har det ett numeriskt värde på 40. Mikrotecknet används oftast för att indikera en måttenhet. Till exempel kan du säga: ”Det är 2μm stort.” Matematiskt betyder μ-prefixet x10−6. Så du måste flytta decimalkomma 6 platser till vänster och du får numret i enheten utan prefix (baserat på exemplet skulle det vara 0,000002m). Om du vill kopiera mikrotecknet kan du göra det med hjälp av kopieringsknappen nedan.

Kopiera & Klistra

Kopiera:
Unicode: U+03BC
Hex NCRs: μ
Betygsätt μ Grekisk liten bokstav mu kopiera

Fler emojis: