μ Yunanca Küçük Harf Mu kopyala

Yunanca Küçük Harf Mu aşağıdaki kopyala düğmesine basarak kopyalayabilirsiniz. Bu işaret eski Yunan harfini gösterir. Bu, Yunan alfabesinin 12. harfidir. Milesian sisteminden sonra, sayısal değeri 40’tır. Mikro sembol en çok ölçüm birimi için kullanılır. Örneğin, “Bu 2μm” diyebilirsiniz. Matematiksel olarak konuşursak, μ öneki x10-6 anlamına gelir. Öyleyse, virgülün 6 rakam sola kaydırılması ve ünitenin öneki olmadan sayının alınması gerekir (0.000002m olacaktır. Mikro sembolü kopyalamak istiyorsanız, kopyala düğmesini kullanarak bunu yapabilirsiniz.

Kopyala & Yapıştır

Kopyala:
Unicode: U+03BC
Hex NCRs: μ
Değerlendir μ Yunanca Küçük Harf Mu kopyala

Daha emojis: