𝄞 Musikalsk symbol G-nøkkel kopiere

Du kan kopiere Musikalsk symbol G-nøkkel ved å trykke på kopieringsknappen nedenfor. I noteskrift brukes nøkkelen til å bestemme hvilken tonehøyde de fem stavene representerer i notesystemet. Hver nøkkel har også en referansetone. Ved hjelp av denne referansetonen kan posisjonen til de andre tonene utledes. G-nøkkelen vist her er en G-nøkkel, som definerer g′ på den andre stavlinjen. Det er forresten flere forskjellige nøkler. Inkludert selvfølgelig diskantnøkkelen, som nok er den mest kjente, altnøkkelen, tenornøkkelen og bassnøkkelen.

Kopiere & Lime inn

Kopiere:
Unicode: U+1D11E
Hex NCRs: 𝄞
Vurder 𝄞 Musikalsk symbol G-nøkkel kopiere

Flere emojier: