𝄞 Musikalisk symbol G clef kopiera

Du kan kopiera Musikalisk symbol G clef genom att trycka på kopieringsknappen nedan. I notskrift används klaven för att bestämma vilken tonhöjd de fem stavarna representerar i notsystemet. Varje klav har också en referenston. Med hjälp av denna referenston kan positionen för de andra tonerna härledas. G-klaven som visas här är en G-klav, som definierar g′ på den andra stavlinjen. Det finns förresten flera olika klavar. Inklusive så klart diskantklaven, som förmodligen är den mest kända, altklaven, tenorklaven och basklaven.

Kopiera & Klistra

Kopiera:
Unicode: U+1D11E
Hex NCRs: 𝄞
Betygsätt 𝄞 Musikalisk symbol G clef kopiera

Fler emojis: