α Gresk liten bokstav alfa kopiere

Du kan kopiere Gresk liten bokstav alfa ved å trykke på kopieringsknappen nedenfor. α-tegnet omtales vanligvis ganske enkelt som «alfa», som faktisk betyr «begynnelse» (begynnelsen av alfabetet). Dette er den første bokstaven i det greske alfabetet. Forresten, den tilhørende store bokstaven ser nøyaktig ut som den latinske store bokstaven «A». α-tegnet brukes ofte i forbindelse med betegnelsen av vinkler i geometri. Vinkelen α er vanligvis den første vinkelen nederst til venstre. På denne måten kan en vinkel tilordnes tydelig. For eksempel, hvis det er en rett vinkel, så er α=90°.
Men alfategnet brukes ikke bare i matematikk. α-tegnet brukes også ofte i fysikk, astronomi, kjemi, medisin og datagrafikk.

Kopiere & Lime inn

Kopiere:
Unicode: U+03B1
Hex NCRs: α
Vurder α Gresk liten bokstav alfa kopiere

Flere emojier: