α Yunanca Küçük Harfli Alfa kopyala

Yunanca Küçük Harfli Alfa aşağıdaki kopyala düğmesine basarak kopyalayabilirsiniz. Alfa sembolü genellikle basitçe “başlangıç” (alfabenin başlangıcı) adı verilen “alfa” olarak adlandırılır. Yunan alfabesinin ilk harfidir. Bu arada, ilgili büyük harf görünür. Latin alfabesi A’nın aynısı gibi. Genellikle α işareti geometrinin köşeli referansı ile birlikte kullanılır .. α açısı genellikle ilk önce solda kalan ilk açıdır, daha sonra saat yönünde, β, γ, a … açısı gelir. Bu şekilde, bir açı benzersiz olarak atanabilir .. Çoğunlukla alfa açısı a tarafının karşısındadır Örneğin, eğer dik bir açı ise, α = 90 °.

Fakat sadece matematikte değil, aplha sembolü de geçerli. Ayrıca fizik, astronomi, kimya, tıp, bilgisayar grafikleri… α işareti sıkça kullanılıyor.

Kopyala & Yapıştır

Kopyala:
Unicode: U+03B1
Hex NCRs: α
Değerlendir α Yunanca Küçük Harfli Alfa kopyala

Daha emojis: