∫ Integral kopiere

Du kan kopiere Integral ved å trykke på kopieringsknappen nedenfor. Integrertegnet brukes i integralregning og er derfor en del av matematisk analyse. Integralet er også en fellesbetegnelse for det ubestemte og det bestemte integralet. Hvis du har gitt funksjonen f og nå skal regne ut arealet under funksjonen f fra 0 til 2, bruker du integralregningen. Ved beregning av integralet legger man alltid til øvre og nedre grense til integralet, som vanligvis er gitt med a og b. Notasjonen kan se omtrent slik ut: ∫ f(2x+4)dx Hvis du ønsker å bruke integrertegnet med de oppgitte grensene, må du gjøre det ved hjelp av et spesialprogram som har spesialisert seg på å vise matematiske tegn. Du kan for eksempel bruke LaTeX-programvarepakken.

Kopiere & Lime inn

Kopiere:
Unicode: U+222B
Hex NCRs: ∫
Vurder ∫ Integral kopiere

Flere emojier: